Modern byggnad – sandwichpaneler och trapetsplåt

Sandwichelement och trapetsplåt är moderna och funktionella material som används som ytskikt i lagerbyggnader, industribyggnader, kommersiella och andra. De är lätta material och samtidigt hållbara. De är lämpliga som tak- och fyllningsstålkonstruktions bärande väggar och partitioner. Trapetsplåt är lätt och hållbar. Den tillåter byggandet av lättviktskonstruktioner. Trapetsplåt bildas av bockmetallplåtar i profiler med karakteristiska trapetsform. Tjockleken på den skiva som används för framställningen är från 0,5 till 1,5 mm. Den är belagd med ett skikt aluzink för att skydda mot korrosion. Trapetsplåt som ligger på taket eller fasaden kan målas i nästan vilken färg som helst. Liksom trapetsplåt är sandwichpaneler lätta och funktionella. Dess ytterligare fördel är värmeisolering i byggnaden. Sandwichpaneler består av två metallfolieskikt, mellan vilka finns det en fyllning av isolerande material, såsom polystyren eller mineralull.


Post Author: