Tak

Den viktigaste uppgiften för taket, som är den högsta delen av ett bostadshus eller industri, är att skydda det inre mot atmosfäriska förhållanden – som snö, regn, vind eller sol. Kort sagt, taket kommer att ge oss skydd – vi kan känna säkra i vårt hem eller på jobbet. Taket består av två komponenter, och båda är lika viktiga. Jag menar takkonstruktionen och täckning. Det första handlar om att bygga en fast takstol, som kommer att hålla i schack taktäckningen eller takpannor, bältros eller annat byggmaterial. De flesta är träbjälkar, men om vi har att göra med en stor byggnad – behövs det balkar av stål eller armerad betong eller trä laminat. När det gäller bara täckning, har vi en hel del möjligheter här, t.ex. takpannor, keramiska plattor eller cement, och många andra – redan mindre populära material. Allt detta beror på den region där vi sätter byggnaden och design.

Mer på http://www.balex.eu/sv/

Post Author: